Drs. E.P.M. Roos

Uroloog Antonius ziekenhuis (onderzoek, urolithiasis & oncologie) De heer Roos behaalde zijn artsenexamen 1991 te Groningen. Hij voltooide de  opleiding tot uroloog in Den Bosch, Aken(D)  en Hagen(D). In 1997 behaalde hij zijn registratie als medisch specialist, in hetzelfde jaar zijn inschrijving in het Europees Specialistenregister als “fellow of the european board of urology” FEBU. … Read More

Dr. E.J. Barten

Uroloog Antonius ziekenhuis De heer Barten (Rotterdam, 1957) is na zijn artsenexamen te Utrecht 1985 opgeleid als uroloog. In 1993 behaalde hij zijn registratie als medisch specialist, in 1997 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp van homologe testistransplantatie. Van 1994 tot 2007 was hij als uroloog verbonden aan het Rijnstate ziekenhuis … Read More