Drs. C.F. Koolenbrander

Uroloog Ziekenhuis Tjongerschans (oncologische bekkenchirurgie) De heer Koolenbrander behaalde het artsenexamen 1998 te Groningen. Hij is hierna opgeleid als medisch specialist in de cluster Groningen. In 2008 behaalde hij zijn registratie als uroloog, in 2011 zijn inschrijving in het europees specialistenregister als ”¬†fellow of the european board of urology” FEBU. Sinds 2008 is de heer … Read More

Drs. C.J.M. Nunnink

Uroloog Ziekenhuis Tjongerschans (urolithiasis, functionele urologie, testistumoren) Mevrouw Nunnink (1975) is na haar artsenexamen in 2000 te Leiden opgeleid als specialist in het cluster Leiden. Een deel van de opleiding werd gevolg in het NKI/AvL. In 2010 behaalde zij haar registratie als uroloog. Zij vestigde zich in het zelfde jaar als specialist in ziekenhuis Tjongerschans … Read More