Drs. E.P.M. Roos

Uroloog Antonius ziekenhuis (onderzoek, urolithiasis & oncologie) De heer Roos behaalde zijn artsenexamen 1991 te Groningen. Hij voltooide de  opleiding tot uroloog in Den Bosch, Aken(D)  en Hagen(D). In 1997 behaalde hij zijn registratie als medisch specialist, in hetzelfde jaar zijn inschrijving in het Europees Specialistenregister als “fellow of the european board of urology” FEBU. … Read More