Vasectomie of sterilisatie

Vasectomie of sterilisatie bij de man is een definitieve anticonceptie methode. Het is een veilige en betrouwbare vorm van anticonceptie en het is een eenvoudige ingreep die geen invloed heeft op uw seksueel functioneren. Tijdens de sterilisatie worden de zaadleiders afgesloten, waardoor wordt voorkomen dat spermacellen het spermavocht kunnen bereiken. Bij geslachtsgemeenschap zal dan alleen spermavocht zonder spermacellen vrijkomen, waardoor geen bevruchting kan plaatsvinden. De procedure duurt ongeveer 10 minuten per kant, zodat de gehele ingreep meestal in 20 minuten voltooid is.

Meestal wordt de ingreep op de polikliniek uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. In een enkel geval kan besloten worden dat een andere vorm van anesthesie praktischer is en zal de ingreep op de operatieafdeling plaatsvinden. Dit kan consequenties hebben voor de kosten en eventueel ook voor uw eigen bijdrage, afhankelijk van uw verzekering. Hebt u vragen over de kosten dan adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekering en de zorgadministratie van het ziekenhuis waar u zich wilt laten behandelen.

Hersteloperatie of vaso- vasostomie

Sommige mannen krijgen na de sterilisatie spijt van hun keuze en wensen een hersteloperatie, ook wel vaso-vasostomie genoemd. De kans van slagen hangt af van verschillende factoren, waarbij vooral het aantal jaren sinds de sterilisatie van belang is (hoe langer geleden, hoe kleiner de kans op succes). Na de operatie is er een korte herstelperiode, waarbij het mijden van sportactiviteiten verstandig is. Enkele weken tot maanden na de hersteloperatie zal gecontroleerd worden of er zaadcellen in het sperma aanwezig zijn. De herstelprocedure is een veel uitgebreidere ingreep dan de sterilisatie en gebeurt altijd op de operatieafdeling. U kunt zelf bij uw verzekering nagaan of de kosten worden gedekt. Dit is veelal niet het geval.

Informatie folder

Sterilisatie van de man

Let wel, dit is een informatiefolder van het Antonius Ziekenhuis te Sneek, mocht u zich willen laten steriliseren dan kunt u contact opnemen met het secretariaat urologie van Nij Smellinghe Drachten, Tjongerschans Heerenveen of het Antonius Ziekenhuis Sneek.