Nierkanker

Nierkanker is kanker van de nieren. Dit wordt vaak per toeval vastgesteld middels een echo of CT-scan van de buik. Het komt vaker voor bij rokers en soms is er een erfelijke factor.

Wanneer bij een patiënt nierkanker is vastgesteld, wordt in een multi-disciplinair overleg (met onder andere oncologen, radiotherapeuten, urologen) besproken welke behandeling zal worden gestart. De behandeling is afhankelijk van de uitgebreidheid van het ziekteproces en de conditie van de patiënt. Het kan zijn dat een deel van de nier wordt weggenomen of dat de hele nier moet worden verwijderd. Het kan ook zijn dat er niets wordt weggenomen maar dat eerst de groeisnelheid van de tumor wordt gecontroleerd. Een andere mogelijkheid is dat een tumor wordt bevroren of verhit. Alle urologen van de maatschap Urologie Zuid Friesland kunnen de diagnose stellen en de eerste onderzoeken aanvragen. Voor de behandeling wordt u verwezen naar Drachten omdat de nierkankeroperaties plaatsvinden in het Nij Smellinghe Ziekenhuis. Voor het bevriezen of verhitten wordt de patiënt verwezen naar een ander ziekenhuis, bijvoorbeeld het UMCG in Groningen.

Een operatie van de nier duurt gemiddeld 2 tot 3 uur, gebeurt onder algehele narcose en kan bijna altijd laparoscopisch (kijkoperatie). De opnameduur varieert tussen de 2 en 5 dagen en het herstel is gemiddeld 4-6 weken.
Deze operatie wordt uitgevoerd door 1 van deze 2 urologen: dr. T. Müller of drs. S. Smorenburg. Op de polikliniek en tijdens de opname wordt u zoveel mogelijk begeleid door 2 gespecialiseerde nier-verpleegkundigen. De ingreep wordt in Drachten vaak gedaan, er vinden ongeveer 80 nierkankeroperaties per jaar plaats.

Indien de nierkanker niet te verwijderen is of uitgezaaid is zal de behandeling worden overgedragen aan de internist-oncoloog om met medicijnen (immunotherapie of chemotherapie) de ziekte zo lang mogelijk te onderdrukken.