Blaaskanker

Blaaskanker is een ziekte die bij ca. 6500 patiënten per jaar in Nederland geconstateerd wordt.

In 70% van de gevallen betreft het een oppervlakkige vorm en in 30% van de gevallen een vorm die zodanig kwaadaardig is dat hij de blaaswand ingroeit en kan uitzaaien. Mannen worden er vaker door getroffen dan vrouwen. Blaaskanker uit zich in de meeste gevallen door bloedplassen (ook wel hematurie), maar ook plasklachten of irritatie van de blaas kunnen symptomen zijn. Oorzaken zijn roken, bepaalde rubber- of verfstoffen, heel soms door chronische blaasinfecties en als late complicatie van chemotherapie of bestraling.

Het onderzoek dat wordt ingezet bij bloedplassen is een blaaskijkonderzoek (cystoscopie) en daarnaast vaak ook een CT-scan van de nieren en de urinewegen. Bij een cystoscopie wordt op de polikliniek een instrument via de plasbuis ingebracht, wat slechts enkele minuten duurt. Het is wel een beetje een vervelend onderzoek, maar over het algemeen is het niet pijnlijk en kan daarom zonder roesje worden uitgevoerd. U kunt zelf meekijken op een scherm en u krijgt meteen de uitslag.

Als een blaastumor wordt geconstateerd zal dit op de operatiekamer met een kijkoperatie via de plasbuis moeten worden weggehaald. Dit gebeurt met een ruggenprik of onder narcose. Het weefsel dat wordt verkregen wordt onderzocht door de patholoog. Dat duurt een paar dagen en u komt terug op de polikliniek voor de uitslag. Afhankelijk van de diagnose kan het zijn dat de kijkoperatie genoeg is, of dat de tumor aanvullend behandeld moet worden met blaasspoelingen. De vormen van blaaskanker die in de spier blijken te groeien moeten rigoureuzer worden behandeld.

Bij ingroei van kanker in de spier van de blaas zal ook gekeken moeten worden naar uitzaaiingen, omdat die soms optreden bij deze vorm van blaaskanker. Als er gebleken is dat er geen uitzaaiingen zijn (hiervoor wordt een CT scan van de longen en de buik gemaakt) dan kan er besloten worden de blaas weg te nemen (cystectomie of cystoprostatectomie). Bij mannen wordt meestal de prostaat mee weggehaald, bij vrouwen meestal de baarmoeder. Daarnaast worden lymfklieren in het bekken meegenomen. Soms wordt - in overleg met de patiënt - voorafgaand aan de blaasverwijdering een kuur chemotherapie gegeven om de kansen op genezing iets te vergroten. Een tweede mogelijkheid, die jammer genoeg wat minder goede resultaten geeft, is bestraling, eventueel in combinatie met chemotherapie.

Als de blaas is weggehaald wordt er vaak een stoma aangelegd van een stukje darm. Simpel gezegd heet dit een “Bricker”. Bij fitte patiënten die graag een nieuwe blaas willen, kan ook een zogenaamde neoblaas worden aangelegd. Hierbij wordt een stuk darm gebruikt om een nieuwe blaas te maken zodat patiénten zelfstandig kunnen plassen zonder stoma. Als u voor deze keuze staat, dan kunt u dat uiteraard met uw uroloog bespreken, maar u kunt ook de website www.stomaofneoblaas.nl raadplegen.

Kijkoperaties van de blaas worden in de ziekenhuizen van Drachten, Heerenveen en Sneek honderden keren per jaar uitgevoerd. En alle urologen zijn hier bekwaam in. De blaasverwijderingsoperaties vinden alleen plaats in het Antonius ziekenhuis in Sneek. Ook de patiënten uit het Medisch Centrum Leeuwarden worden naar Sneek verwezen voor die operatie. In Sneek wordt de ingreep meer dan 50 keer per jaar uitgevoerd door een vast team bestaande uit dr. Barten en drs. Koolenbrander en er is daardoor ruime ervaring en expertise op dit gebied.

Indien er sprake is van uitgezaaide blaaskanker is dit een ernstige ziekte, waarbij genezing eigenlijk niet meer mogelijk is, maar er is op dat terrein toch nog wel veel te doen. We werken nauw samen met de internist-oncologen voor behandeling met chemotherapie of de nieuw beschikbare immunotherapie.