zaadbalkanker_afbeelding

meer informatie is te vinden op:

logo kanker.nl

logo Universitair Medisch Centrum Groningen

logo Radiotherapeutisch Instituut Friesland

Zaadbalkanker

Zaadbalkanker is kanker van de zaadbal. Een zaadbal wordt ook teelbal of testis genoemd. Andere woorden voor zaadbalkanker zijn teelbalkanker of testiscarcinoom. 

Bij mannen met een knobbel in de zaadbal wordt vaak een echo gemaakt. Soms wordt dan vastgesteld dat er sprake is van een tumor in de zaadbal. Om met zekerheid vast stellen dat er sprake is van zaadbalkanker wordt de zaadbal verwijderd. Dit gebeurt via de lies. Dit is ook gelijk de eerste stap van de behandeling. Daarnaast zullen CT scans worden gemaakt en zullen bloedwaardes bepaald worden. Alle urologen van de maatschap Urologie Zuid Friesland kunnen de diagnose stellen, de ingreep uitvoeren en de eerste onderzoeken aanvragen.

Elke patiënt met zaadbalkanker wordt, zodra de diagnose vastgesteld is, besproken in een multidisciplinair overleg. Het team dat aan dit overleg plaatsneemt bestaat uit urologen uit de 4 ziekenhuizen in Friesland en het Universitair Medisch Centrum Groningen, radiotherapeuten, oncologen en verpleegkundig specialisten. In dit overleg wordt aan de hand van de weefseluitslag na de operatie en de uitslagen van de diverse onderzoeken een voorstel gedaan voor een vervolgbehandeling waarbij we de richtlijnen van onze beroepsgroep volgen.

Dit voorstel wordt poliklinisch met de patiënt besproken in het ziekenhuis waar hij in eerste instantie is geopereerd. Bij het merendeel van de patiënten bestaat het behandelvoorstel uit het regelmatig controleren van de patiënt met behulp van bloedonderzoek en CT scans. Dit wordt in ziekenhuis Tjongerschans gedaan door uroloog drs. C.J.M. Nunnink in samenwerking met mw. N. Stellingwerff, physician assistant. Zij hebben zich gespecialiseerd in zaadbalkanker en door deze zorg te concentreren in Heerenveen kunnen wij de hoogste kwaliteit leveren. Soms is chemotherapie nodig. Daarvoor wordt de patiënt doorgaans verwezen naar het Universitair Medisch Centrum Groningen, onderdeel van ons oncologisch netwerk. Het kan ook zijn dat de patiënt bestraald moet worden, in dat geval wordt hij verwezen naar het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF) in Leeuwarden.