Urotheelkanker van de hoge urinewegen

De binnenbekleding van de urinewegen (plasbuis, blaas, urineleider en het nierbekken) bestaat uit slijmvlies. Dat slijmvlies heet urotheel. Kanker van dat slijmvlies heet urotheelkanker. De hoge urinewegen bestaan uit de urineleider en het nierbekken. Kanker in dit gebied heet urotheelkanker van de hoge urinewegen. Dat is niet hetzelfde als nierkanker. Nierkanker is kanker die in het nierweefsel of nierschors ontstaat. De behandeling is dan ook anders.

Urotheelkanker van de hoge urinewegen komt niet vaak voor. Het meest voorkomende symptoom is bloedplassen, soms met pijn in de zij. Alle urologen van de maatschap Urologie Zuid Friesland kunnen de diagnose urotheelkanker stellen en de eerste onderzoeken aanvragen. Voor de verschillende behandelingsmogelijkheden hebben we diverse experts binnen ons team.

Als het om een kleine tumor gaat dan kan deze met behulp van een laser worden weggebrand. Deze operatie wordt gedaan door dr. T. Muller in Drachten en drs. C.M. Nunnink in Heerenveen. Als er sprake is van uitgebreide urotheelkanker in de urineleider of in het verzamelsysteem van de nier dan moet de nier, samen met de hele urineleider tot aan de blaas verwijderd worden. Voor de behandeling wordt u verwezen naar Drachten en wordt uitgevoerd door dr. T. Müller of drs. S. Smorenburg. Deze operatie duurt gemiddeld 3 uur, gebeurt onder algehele narcose en kan bijna altijd laparoscopisch (kijkoperatie). De opnameduur is 4 à 5 dagen en het herstel is gemiddeld 4-6 weken.

Omdat we niet graag een gezonde nier verwijderen als er alleen maar kanker in een klein deel van de urineleider zit, kan in sommige gevallen het zieke deel van de urineleider worden verwijderd en kan de nier dan worden gespaard. Er moet wel voldoende urineleider over blijven om dit weer aan te sluiten op de blaas. Soms moet er dan een stuk van de blaas worden gebruikt, dit heet een Boari flap. Uw uroloog kan inschatten of dit mogelijk is en verwijst u daarvoor naar Sneek waar de ingreep wordt gedaan door dr. E.J. Barten en dr. H.J.K. Ananias.

Indien de urotheelkanker niet te verwijderen is of uitgezaaid is zal de behandeling worden overgedragen aan de internist-oncoloog om met chemotherapie de ziekte zo lang mogelijk te onderdrukken.

Er zijn dus verschillende behandelvormen voor deze vorm van kanker. Door goede en nauwe samenwerking tussen onze urologen en oncologen is het mogelijk om u te voorzien van de beste behandeling. Vraag aan uw huisarts om een verwijzing bij bloedplassen met of zonder pijn in de zij.

nieren urinewegen
Nieren & urinewegen

boari flap
Boari flap

laserbehandeling_urotheelkanker_nierbekken
Laserbehandeling urotheelkanker in het nierbekken

laserbehandeling_urotheelkanker_urineleider
Laserbehandeling urotheelkanker in de urineleider