Drs. C.F. Koolenbrander

Koolenbrander, C.F. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering Drs. C.F. Koolenbrander Uroloog Ziekenhuis Tjongerschans (oncologische bekkenchirurgie) De heer Koolenbrander behaalde het artsenexamen 1998 te Groningen. Hij is hierna opgeleid als medisch specialist in de cluster Groningen. In 2008 behaalde hij zijn registratie als uroloog, in 2011 zijn inschrijving in het … Read More

Drs. C.J.M. Nunnink

Nunnink, C.J.M. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering Drs. C.J.M. Nunnink Uroloog Ziekenhuis Tjongerschans (urolithiasis, functionele urologie, testistumoren) Mevrouw Nunnink (1975) is na haar artsenexamen in 2000 te Leiden opgeleid als specialist in het cluster Leiden. Een deel van de opleiding werd gevolg in het NKI/AvL. In 2010 behaalde zij … Read More